ДВЕ ЖИЛИЩНИ

СГРАДИ

С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

  • кота корниз 15.00м
  • ПИ с индентификатор 68134.4089.281
  • УПИ I-86,кв.5-а, м.“Младост 4“, р-н“Младост“ по плана

на гр.София

Характеристики

Показатели

Площ УПИ I-86: 2269.00м2 ЗП жил.сгр.№1: 458.21м2 ЗП жил.сгр.№2: 449.65м2 ЗП

общо: 907.86м2

Зона Жк

Плътност: 40%=40%

КИНТ: 2.95 < 3.0

Озеленяване: 40%

Кк 15.00м

Паркоместа

Необходими:

62 апартаменти + 4 магазини = 66 бр. паркоместа

5 бр. Паркоместа за хора в неравностойно положение Осигурени общо 69 бр. паркоместа

Осигурени общо 28 бр. паркоместа за велосипеди

ПОДОБЕКТ

ПЪРВИ ЕТАП: ЖИЛИЩНА СГРАДА №1 И СЕКЦИЯ“В“

ВТОРИ ЕТАП: ЖИЛИЩНА СГРАДА №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „БАРС ТРЕЙД“ ООД

ФАЗА: В строеж

ЧАСТ: Архитектурна

  • РЗП жил.сгр.№1: 3346.01м2
  • РЗП жил.сгр.№2: 3340.14м2
  • РЗП общо: 6686.15/м2

Актуални снимки от строежа на Сграда 1

Очаква се Акт 14

heavy

Използвани качествени строителни материали

Задайте вашето запитване за обект

Направи запитване

България, София,

Младост 3, ул.Акад.Румен Цанев 2


Стоян Атанасов


Моника Борчева